10 Temmuz 2020 Cuma

Barolardan Yeni Halfeti Açıklaması

Barolardan Yeni Halfeti Açıklaması

banner16
23 Mayıs 2019 Perşembe 11:29
Barolardan Yeni Halfeti Açıklaması
 
Barolardan Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinde 18.05.2019 tarihinde meydana gelen olay ile ilişkin açıklama:

Biz aşağıda imzası bulunan Barolar;

Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinde 18.05.2019 tarihinde meydana gelen olay sonrasında,

Halfeti ve Bozova İlçelerine bağlı köylerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin

gözaltına alınması sırasında ve gözaltında kaldıkları süre boyunca kötü muamele ve işkenceye

uğradıkları iddia edilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bozova Yaylak Jandarma karakolunun bahçesinde

çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yansıyan görüntülerden şüphelilerin elleri arkadan

bağlı olarak yüz üstü yere yatırıldığı, sırtlarında ayakkabı izlerinin olduğu görülen resimlerin

mevcut olduğu ve gözaltı merkezlerinde kanuna aykırı olarak avukatların müvekkilleri ile

mevzuata uygun şekilde görüştürülmediklerine yönelik iddialar nedeniyle aşağıdaki açıklamayı

paylaşma zorunluluğu duyduk.

Biz İnsan haklarını ve hukuku savunmayla mükellef olan barolar olarak açıkça

belirtiyoruz ki;

Öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlığın mahiyeti:” başlıklı 1.

maddesinin 1. fıkrasına göre; “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı

serbestçe temsil eder”. Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü

hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve

hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve

özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla

görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı

engellenemeyeceği gibi, vekaletname aranmaksızın şüpheli veya sanık müdafii ile her zaman

ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir, yazışmaları da denetime

tabi tutulamaz. Bu hak ve dolayısıyla savunma hakkı kısıtlanamaz. Buna aykırı davrananlar ve

bununla ilgili kolluğa emir verenler açıkça suç işlemektedirler.

İnsan varlığına ve onuruna karşı yapılan en aşağılık saldırı olan işkence sorgulama ve

cezalandırma yöntemi olarak ne yazık ki kolluk birimlerinde birçok soruşturmanın parçası

haline getirilmiştir. Yetkili birimlerin yalanlamaları, üstünkörü geçiştirip bu konuyu soruşturma

gereği dahi hissetmemelerine karşın işkencenin varlığı tartışma götürmeyen bir olgu haline

gelmiştir. Gerek somut olayda gerekse de daha önce yaşanmış vakalarda kolluk birimlerinde

işkence yapıldığının tespit edilmesine rağmen yapılan suç duyuruları sonuçsuz kalmış ve

işkenceyi yapanlarla ilgili herhangi bir hukuki girişim ve yaptırım gerçekleşmemiştir.

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İşkence Yasağı Başlıklı

3.Maddesinde belirtildiği gibi” Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya

işlemlere tabi tutulamaz.” Bu nedenle

Açıkça belirtiyoruz ki;

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95.Maddesinin 2 fıkrasının 21. Bendinde belirtildiği

üzere Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak,korumak ve bu kavramlara işlerlik

kazandırmakla mükellef olan Barolar olarak İŞKENCEYİ ÜLKEMİZDEN SÖKÜP ATANA DEK

HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ.İŞKENCEYİ YAPANLARIN YARGI ÖNÜNDE HESAP

VERMESİ İÇİN HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIMIZDAN HİÇ KİMSENİN

KUŞKUSU OLMASIN.VARLIĞIMIZIN TEMELİ OLAN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BU ÜLKEDE

HAKİM KILANA DEK DURMADAN ÇALIŞACAĞIMIZI BELİRTİYORUZ.

Yaptığımız bu açıklamada amacımız; insan haklarını ve hukuku hiçe sayan, avukat

meslektaşlarımıza karşı mevzuata aykırı tutum sergileyip, hukuksuzluğu dayatan zihniyete

karşı insan haklarına ve hukuka sahip çıkmak ve savunmaktır. Bu temelde soruşturma sürecinin

insan haklarına ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlanmasını diliyor, kamuoyu ile saygıyla

paylaşıyoruz."

ADIYAMAN BAROSU AĞRI BAROSU BATMAN BAROSU

BİNGÖL BAROSU BİTLİS BAROSU DİYARBAKIR BAROSU

HAKKARİ BAROSU IĞDIR BAROSU MARDİN BAROSU

MUŞ BAROSU SİİRT BAROSU ŞANLIURFA BAROSU

ŞIRNAK BAROSU TUNCELİ BAROSU VAN BAROSU BASINA VE KAMUOYUNA

Biz aşağıda imzası bulunan Barolar;

Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinde 18.05.2019 tarihinde meydana gelen olay sonrasında,

Halfeti ve Bozova İlçelerine bağlı köylerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin

gözaltına alınması sırasında ve gözaltında kaldıkları süre boyunca kötü muamele ve işkenceye

uğradıkları iddia edilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bozova Yaylak Jandarma karakolunun bahçesinde

çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yansıyan görüntülerden şüphelilerin elleri arkadan

bağlı olarak yüz üstü yere yatırıldığı, sırtlarında ayakkabı izlerinin olduğu görülen resimlerin

mevcut olduğu ve gözaltı merkezlerinde kanuna aykırı olarak avukatların müvekkilleri ile

mevzuata uygun şekilde görüştürülmediklerine yönelik iddialar nedeniyle aşağıdaki açıklamayı

paylaşma zorunluluğu duyduk.

Biz İnsan haklarını ve hukuku savunmayla mükellef olan barolar olarak açıkça

belirtiyoruz ki;

Öncelikle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlığın mahiyeti:” başlıklı 1.

maddesinin 1. fıkrasına göre; “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı

serbestçe temsil eder”. Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü

hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve

hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve

özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla

görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı

engellenemeyeceği gibi, vekaletname aranmaksızın şüpheli veya sanık müdafii ile her zaman

ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir, yazışmaları da denetime

tabi tutulamaz. Bu hak ve dolayısıyla savunma hakkı kısıtlanamaz. Buna aykırı davrananlar ve

bununla ilgili kolluğa emir verenler açıkça suç işlemektedirler.

İnsan varlığına ve onuruna karşı yapılan en aşağılık saldırı olan işkence sorgulama ve

cezalandırma yöntemi olarak ne yazık ki kolluk birimlerinde birçok soruşturmanın parçası

haline getirilmiştir. Yetkili birimlerin yalanlamaları, üstünkörü geçiştirip bu konuyu soruşturma

gereği dahi hissetmemelerine karşın işkencenin varlığı tartışma götürmeyen bir olgu haline

gelmiştir. Gerek somut olayda gerekse de daha önce yaşanmış vakalarda kolluk birimlerinde

işkence yapıldığının tespit edilmesine rağmen yapılan suç duyuruları sonuçsuz kalmış ve

işkenceyi yapanlarla ilgili herhangi bir hukuki girişim ve yaptırım gerçekleşmemiştir.

Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İşkence Yasağı Başlıklı

3.Maddesinde belirtildiği gibi” Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya

işlemlere tabi tutulamaz.” Bu nedenle

Açıkça belirtiyoruz ki;

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95.Maddesinin 2 fıkrasının 21. Bendinde belirtildiği

üzere Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak,korumak ve bu kavramlara işlerlik

kazandırmakla mükellef olan Barolar olarak İŞKENCEYİ ÜLKEMİZDEN SÖKÜP ATANA DEK

HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ.İŞKENCEYİ YAPANLARIN YARGI ÖNÜNDE HESAP

VERMESİ İÇİN HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIMIZDAN HİÇ KİMSENİN

KUŞKUSU OLMASIN.VARLIĞIMIZIN TEMELİ OLAN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BU ÜLKEDE

HAKİM KILANA DEK DURMADAN ÇALIŞACAĞIMIZI BELİRTİYORUZ.

Yaptığımız bu açıklamada amacımız; insan haklarını ve hukuku hiçe sayan, avukat

meslektaşlarımıza karşı mevzuata aykırı tutum sergileyip, hukuksuzluğu dayatan zihniyete

karşı insan haklarına ve hukuka sahip çıkmak ve savunmaktır. Bu temelde soruşturma sürecinin

insan haklarına ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlanmasını diliyor, kamuoyu ile saygıyla

paylaşıyoruz."

ADIYAMAN BAROSU AĞRI BAROSU BATMAN BAROSU

BİNGÖL BAROSU BİTLİS BAROSU DİYARBAKIR BAROSU

HAKKARİ BAROSU IĞDIR BAROSU MARDİN BAROSU

MUŞ BAROSU SİİRT BAROSU ŞANLIURFA BAROSU

ŞIRNAK BAROSU TUNCELİ BAROSU VAN BAROSU


Edessa TV Haber Merkezi

banner19

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  EN ÇOK OKUNANLAR
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  ARŞİV